Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Publikacje naukowe w ewaluacji jakości działalności naukowej

Termin szkolenia: 21.02.2020
Miejsce szkolenia: Poznań
Godziny szkolenia: 10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I Zasady uwzględniania publikacji naukowych w ewaluacji jakości działalności naukowej, w tym:

1. Szczegółowa analiza, specyfikacja i charakterystyka poszczególnych danych sprawozdawczych publikacji naukowych uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej, w odniesieniu do tzw. „nowych” i „starych” pól formularzy, w tym pola:

a) obowiązkowe na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej;

b) wymagane ustawowym obowiązkiem sprawozdawczym na potrzeby raportowania w systemie PBN;

c) ujęte w PBN jako obowiązkowe, ale nie uwzględnione w przepisach prawnych.

2. Ocena ekspercka monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw.

3. Zasady i warunki zmniejszania sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych w ramach dyscyplin naukowych.

4. Przygotowanie podmiotu do analizy wykazu osiągnięć naukowych wybranych w wyniku zastosowania algorytmu optymalizującego.

II Zasady punktacji publikacji naukowych uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej – obliczenia i przykłady, w tym:

1. Zestawienie tabelaryczne: całkowita i przeliczeniowa wartość punktowa publikacji naukowych zamieszczonych oraz niezamieszczonych w wykazach MNiSW:

a) czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z międzynarodowych konferencji naukowych;

b) wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, redakcje naukowe takich monografii oraz rozdziały naukowe w tych monografiach.

2. Przypadki kiedy przeliczeniowa wartość punktowa publikacji naukowej:

a) równa się całkowitej;

b) stanowi iloczyn wartości pierwiastek k/m i całkowitej wartości punktowej;

c) stanowi iloczyn wartości k/m i całkowitej wartości punktowej.

2. Szczególne przypadki punktacji artykułów naukowych opublikowanych w latach 2017-2018:

a) w czasopismach naukowych ujętych w bibliometrycznych bazach międzynarodowych o największym zasięgu, a nie znajdujących się w wykazach czasopism naukowych MNiSW;

b) w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych ujętych w bibliometrycznych bazach międzynarodowych o największym zasięgu wskazanych przez MNiSW;

III Sloty publikacyjne – obliczenia i przykłady, w tym:

1) Ustalanie sumy udziałów jednostkowych (liczby slotów publikacyjnych w dyscyplinach naukowych) pracownika do ewaluacji, w tym zależność między mniejszą lub większą średnią wartością iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w poszczególnych latach z okresu objętego ewaluacją a sumą udziałów jednostkowych;

2) Udział jednostkowy (slot publikacyjny) jako miara udziału autora w publikacji naukowej oraz wkładu dorobku publikacyjnego pracownika w pierwszym podstawowym kryterium ewaluacyjnym - poziom naukowy prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

3) Ustalanie udziału jednostkowego autora w publikacji wieloautorskiej (wypełnienia części slotu publikacyjnego), w tym zestawienie tabelaryczne - zależność między wielkością wypełnienia części slotu udziału jednostkowego i jego wartości punktowej w publikacjach wieloautorskich a liczbą współautorów zaliczonych do „liczby k”;

4) Ustalanie wartości punktowej udziału jednostkowego autora w publikacji wieloautorskiej uwzględnianej w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach dyscypliny naukowej, w tym wartość punktowa wypełnienia części slotu oraz przypisanie każdemu udziałowi jednostkowemu wartości punktowej stanowiącej potencjalną sumę punktów przyznanych podmiotowi w ocenie kryterium pierwszego;

5) Ustalanie ostatecznej wartości punktowej publikacji naukowej uwzględnianej w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej;

6) Zasady ustalania łącznej oceny za publikacje naukowe uwzględniane w kryterium pierwszym ewaluowanego podmiotu w ramach dyscypliny naukowej.

IV Zasady dodawania publikacji naukowych w PBN 2.0 (wersja alpha) - kreator i jego poszczególne sekcje:

a) Dane Podstawowe;

b) Źródło;

c) Konferencja;

d) Autorzy;

e) Afiliacje;

f) Otwarty dostęp;

g) Abstrakt;

h) Dane do ewaluacji jakości działalności naukowej;

i) Podsumowanie.

V Dyskusja, podsumowanie i wnioski końcowe oraz konsultacje indywidualne.

 

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- serwis obiadowy oraz całodzienny serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.