Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Zarządzanie projektem badawczym

Termin szkolenia : 
20.02.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 17.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

OPIS

Dobre zarządzanie projektami może okazać się podstawą awansu zawodowego. Proponowane szkolenie odchodzi od kwestii dotyczących tego gdzie i kiedy aplikować o granty. Prowadzący skupia się natomiast na technikach oraz konkretnych narzędziach zarządzania zespołem projektowym, a także wyrabia miękkie kompetencje komunikacyjne, jakimi powinien cechować się dobry kierownik projektu. Pokazane jest między innymi rożnego typu oprogramowanie służące zarządzaniu pracą grupową. Warsztat dotyczy projektów badawczych, ale jego innowacyjność wynika ze wskazania, jakie rozwiązania można przenieść do badań ze sfery biznesowej – szkoleniowiec zaznacza, że techniki i narzędzia skutecznego project menagera można z powodzeniem stosować także w przypadku realizowania projektów badawczych. Scharakteryzowane zostają (i przeniesione na grunt badawczy) logiki oraz metodyki biznesowego zarządzania projektami, takie jak PMI, Prince2, AGILE, SCRUM i inne. Szkolenie ma w znacznym stopniu warsztatowy charakter – pokazuje, jak konkretne rozwiązania stosować w praktyce. Zadania skierowane do uczestników uzupełnione zostają bogatym materiałem „teoretycznym”.

Korzyści

• Wykorzystanie w trakcie spotkania narzędzi i dokumentacji projektowej.

 Poznanie oprogramowania do zarządzania zespołem.

• Poznanie różnych metodyk prowadzenia projektów oraz szeregu przydatnych w tej mierze narzędzi.

 Wyrobienie umiejętności związanych z przygotowywaniem harmonogramów, definiowaniem ryzyka, ocenianiem dokonań projektowych i szeregu innych.

• Przygotowanie do przyjęcia na siebie ról kierownika projektu i członka grupy projektowej.

• Rozwój kompetencji osób pracujących w zespołach projektowych – poznanie kompetencji osób zarządzających projektami.

• Doskonalenie kompetencji dotyczących komunikowania się z innymi.

 Przygotowanie do dobrego napisania wniosku (szkolenie porusza kwestię podstawowych zasad i dobrych praktyk grantowych).

Program 

I. Projekty badawcze (oraz wnioski projektowe) – wprowadzenie

1. Czym są projekty i po co się je robi?

2. Jak rozumieć zarządzanie projektem?

3. Struktura zespołów projektowych oraz myślenie projektowe.

4. Niepowodzenia i pułapki w projektach.

5. Jak pisać wnioski – kilka podstawowych zasad oraz dobre praktyki.

II. Projekty badawcze a projekty „biznesowe”

1. Różne metodyki zarządzania projektami biznesowymi, czyli kilka słów o PMI, PRINCE 2, IPMA – czy da się je przełożyć na projekty badawcze?

2. Biznesowe podejścia do zarządzania projektem – charakterystyka.

3. Podejścia LEAN, AGILE oraz SCRUM – czy przydatne w badaniach?

4. Karta projektu oraz zakresu.

III. Jak zarządzać projektem etap po etapie, czyli narzędzia i techniki przydatne w cyklu życia projektu

1. Poszczególne etapy projektu.

2. Koncepcja projektu.

3. Jak zaczynać projekt – wnioski oraz karty.

4. Jak dobrze dobrać zespół projektowy.

5. Jak wyznaczać odpowiedzialność w projekcie.

6. Techniki zarządzania zakresem projektu (WBS – Work Brakedown Structure).

7. Zarządzanie czasem (harmonogramy, wykresy Gantta, wyznaczanie ścieżki krytycznej projektu).

8. Przykłady macierzy służących do zarządzania zakresem i czasem projektu.

9. Zarządzanie kosztem – budżet, typy wydatków, szacowanie kosztów.

10. Zarządzanie jakością oraz ryzykiem (narzędzia; np. Kano, diagram Ishikawy, metoda 635, macierze prawdopodobieństw i wpływu ryzyka).

IV. Style zarządzania projektem oraz komunikacja z zespołem (w tym oprogramowanie)

1. Typy kierowników projektów oraz cechy dobrego kierownika.

2. Waga komunikacji z zespołem.

3. Spotkania zespołu badawczego.

4. Narzędzia komunikacji (np. Asana, Monday.com, Trello, Jira, Slack, Wunderlist i inne).

5. Podstawowe błędy w komunikacji.

6. Jak monitorować i kontrolować przebieg prac (karty kontrolne, Ishikawa i inne).

7. Czy warto przeprowadzić ewaluację projektu.

Prelegent:

Doktor habilitowany nauk o mediach; Profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.