Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Pisanie artykułów naukowych.

Termin szkolenia : 
28.01.2020 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

OPIS

Szkolenie ma na celu pokazanie, jak skutecznie pisać artykuły w języku angielskim (i nie tylko) oraz publikować je w najbardziej prestiżowych pismach, a także zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania artykułów.
Wyrobienie umiejętności pisania związanych ze wszystkimi etapami tworzenia artykułów oraz umiejętności dotyczących proponowania tekstów do czasopism naukowych wydaje się szczególnie ważne w kontekście zmian wprowadzanych przez Ustawę 2.0.

Korzyści

• Zdobycie wiedzy dotyczącej publikowania w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych periodykach.

• Doskonalenie umiejętności pisania artykułów.

 Zdobycie wiedzy potrzebnej redaktorom lub edytorom naukowych pism.

• Odkrycie tego, jak poprawnie pisać artykuły naukowe.

• Bycie biegłym w wyszukiwaniu źródeł naukowych.

Program 

I. Z warsztatu autora artykułów naukowych.

1. Narzędzia ułatwiające pisanie.

2. Menadżery bibliografii.

3. Zotero i Citavi – omówienie funkcji menadżerów na przykładach konkretnych programów.

4. Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.

5. Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.

6. Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.

II. Artykuł jako źródło sukcesu naukowego.

1. Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego?

2. Pisanie po polsku czy po angielsku?

3. Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst.

4. Ministerialne wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

5. Analizy cytowalności – Web of Science; Impact Factor; Scopus – CiteScore, Scimago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP); indeks Hirscha oraz indeks Egghe’a dla czasopism; Google Metrics.

6. Pisanie jako proces.

7. Wybór rodzaju publikacji.

8. Kryteria recenzowania tekstów.

9. Porządkowanie materiału oraz wybór stylu pisania.

10. Błędy językowe, czyli Ponglish.

III. Konstrukcja artykułu.

1. Uniwersalna struktura artykułu naukowego.

2. Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści.

3. Strategie tworzenia dobrego tytułu.

4. Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words).

5. Lista autorów (kryteria autorstwa).

6. Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów.

7. Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe elementy streszczenia.

8. The Introduction – wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne.

9. Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele.

10. Sekcja Methods – jej cele oraz organizacja.

11. Sekcja Discussion – ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.

12. Podziękowania.

IV. Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów.

1. Proponowanie artykułów czasopismom anglojęzycznym – o czym jeszcze pamiętać?

2. List do edytora, covering letter.

3. Odpowiadanie recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami oraz propozycjami zmian.

4. Działania około-publikacyjne.

V. Wyszukiwanie czasopism oraz innych zasobów naukowych.

1. Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji.

2. Wyszukiwanie czasopism wydawanych w modelu Open Access (sieciowe zasoby; jak się upewniać, co do polityki wydawniczej periodyków).

3. Rodzaje zasobów naukowych.

4. Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

 

Prelegent:

Doktor habilitowany nauk o mediach; Profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.