Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Pisanie artykułów naukowych

Termin szkolenia : 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu:

• Pokazanie, jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku angielskim (oraz polskim) i publikować je w najbardziej prestiżowych pismach.

• Zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania artykułów, w tym zapoznanie z różnymi przydatnymi narzędziami.

• Przedstawienie typów artykułów oraz sposobów ich konstruowania.

• Wyrobienie umiejętności pisania związanych ze wszystkimi etapami tworzenia artykułów oraz umiejętności dotyczących proponowania tekstów do czasopism naukowych.

W trakcie szkolenia wyżej wymienione zagadnienia będą zaprezentowane nie tylko teoretycznie. Prowadzący zaproponuje szereg praktycznych ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy nabędą kompetencje odnoszące się do pisania artykułów.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

• Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych i polskojęzycznych periodykach. 

• Badacze chcący doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych.

• Redaktorzy lub edytorzy naukowych pism.

• Nauczyciele akademiccy chcący przekazywać studentom wiedzę o tym, jak poprawnie pisać artykuły.

PROGRAM

I. Artykuł jako źródło sukcesu naukowego.

1. Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego.

2. Pisanie po polsku czy po angielsku – czym się różnią obydwa sposoby i na co zwracać uwagę, decydując się na wybór języka.

3. Publikowanie w pismach anglojęzycznych jako sposób na rozwój kariery naukowej.

4. Kryteria recenzowania tekstów.

5. Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści.

6. Cztery strategie tworzenia dobrego tytułu (podawanie jak największej ilości ważnych informacji, ale bycie zwięzłym; „szastanie” słowami kluczowymi; wybieranie między pytaniami a zdaniami oznajmującymi; unikanie niejasności).

II. Konstrukcja artykułu, czyli kiedy – i w jaki sposób – wyróżniać poszczególne sekcje tekstów.

1. Typy artykułów i sposoby ich pisania.

2. Jak pisać teksty przeglądowe i teoretyczne.

3. Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów.

4. Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe elementy streszczenia.

5. Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words).

6. The Introduction – wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne.

7. Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele.

8. Sekcja Methods – jej cele oraz organizacja.

9. Sekcja Discussion – ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.

10. Czy w artykule umieszczać sekcję Conclusions.

11. Literature Review jako odrębna sekcja tekstu.

12. Schemat AIMRaD w artykułach napisanych w języku polskim i angielskim.

13. Pisanie „jakościowe” w naukach społecznych oraz humanistycznych – o tym, jak być dobrym story-tellerem.

14. Inne rodzaje tekstów i sposoby ich pisania: studia przypadku, artykuły recenzyjne, przeglądy literatury, sprawozdania z konferencji i inne.

III. Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów.

1. Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst.

2. Proponowanie artykułów czasopismom anglojęzycznym – o czym jeszcze pamiętać (zrozumienie procesu recenzowania oraz roli edytorów, napisanie cover letter i inne).

3. Odpowiadanie edytorom i recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami, propozycjami zmian oraz przygotowaniem tekstu do publikacji.

4. Poprawne cytowanie jako droga do sukcesu.

5. Strategie odnajdywania i używania źródeł naukowych.

6. Poddawanie się ocenie kolegów jako sposób na poprawę jakości swojego artykułu.

7. Waga dbałości o język (jakie rodzaje błędów językowych są szczególnie rażące, schematy zdań).

IV. Z warsztatu autora artykułów naukowych.

1. Narzędzia ułatwiające pisanie. 

2. Menadżery bibliografii.

3. Zarządzanie notatkami i definicjami.

4. Zotero – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu.

5. Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.

6. Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.

7. Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.

8. Czy wartko używać Google Scholar oraz tak zwanych ASNS (Academic Social Networking Services) – kilka słów o tym, po co jest potrzebna widoczność w sieci z perspektywy autora tekstów naukowych.

Prelegent:

Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Autor kilku monografii naukowych;
publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.