Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” - finansowanie projektów B+R oraz twórczości artystycznej w ramach nowego programu MNiSW

Termin szkolenia : 11.05.2018
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Godziny szkolenia: 10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

W dniu 21 marca 2018 r. MNiSW ogłosiło konkurs na realizację projektów w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Realizacja programu ma na celu intensywny rozwój uczelni wyróżniających się w regionach pod względem potencjału badawczego w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub artystycznych. Nabór wniosków trwa od dnia 21 marca 2018 r. do dnia 21 maja 2018 r.

1. Podstawy prawne i dokumentacja konkursowa oraz przedmiot i zasady realizacji projektu.

2. Opis, harmonogram i kosztorys wykonania projektu.

3. Wykaz grup dziedzin nauki i sztuki oraz grup dyscyplin naukowych i artystycznych w poszczególnych regionach objętych finansowaniem.

4. Dwuetapowa procedura oceny wniosku − formalna i merytoryczna, w tym uwzględnienie realizacji celów zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) lub regionalnej strategii innowacji dla województwa.

5. Warunki udziału w konkursie oraz tryb i terminarz składania wniosków.

6. Szczegółowy zakres informacji wymaganych we wniosku.

     > Ogólne informacje dotyczące projektu; 

     > Dane opisowe dotyczące projektu;

     > Szczegółowy opis celów projektu i strategii rozwoju dyscypliny;

     > Harmonogram wykonania zadań w projekcie.

     > 20 najważniejszych osiągnięć naukowych lub twórczych w danej dyscyplinie.

7. Warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania projektu, w tym koszty kwalifikowalne, niekwalifikowane i pośrednie.

8. Zasady i terminarz składania raportów rocznych i końcowych.

9. Szczegółowy zakres informacji wymaganych w raportach rocznych i końcowych.

     > Informacje o projekcie;

     > Syntetyczny opis uzyskanych rezultatów oraz osiągniętych wskaźników (publikacje, publikacje pokonferencyjne oraz inne materiały będące efektem realizacji projektu);

     > Sprawozdanie merytoryczne;

     > Wykonane zadania według harmonogramu;

     > Opis wykonanych zadań;

     > Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych;

     > Oświadczenia i załączniki.

10. Ocena raportu rocznego a decyzja o kontynuacji finansowania projektu, zmniejszeniu lub zaprzestaniu finansowania oraz zwrotu części lub całości przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami ustawowymi.

11. Kontrola i warunki uznania projektu za wykonany, wykonany nienależycie lub niewykonany.

12. Dyskusja i wnioski końcowe.

 Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.