Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Instrumentarium naukowca – wykorzystanie narzędzi wspomagających proces pisania tekstów, wyszukiwania źródeł oraz udostępniania publikacji w internecie

Termin szkolenia : 
10.05.2018Warszawa - al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-BUD
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu:

- Pokazanie, jakie narzędzia można wykorzystać, aby skutecznie pisać publikacje naukowe.

- Zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.

- Wyrobienie umiejętności obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze wszystkimi etapami tworzenia tekstów naukowych.

- Pokazanie różnych internetowych źródeł zasobów naukowych.

- Krótkie omówienie narzędzi wspomagających proces zarządzania zespołem badawczym.

- Charakterystykę i przygotowanie do używania wybranych serwisów społecznościowych dla naukowców (w tym Google Scholar).

W trakcie szkolenia wyżej wymienione zagadnienia będą zaprezentowane praktycznie. 
Prowadzący zaprezentuje liczne narzędzia, dzięki którym uczestnicy nabędą odpowiednie kompetencje odnoszące się do pisania artykułów oraz prowadzenia badań.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

- Osoby zainteresowane publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych periodykach.

- Naukowcy zainteresowani rozszerzeniem swojego warsztatu pisarskiego o wykorzystanie różnych narzędzi pomocnych w pisaniu.

- Badacze chcący doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych z wykorzystaniem różnych narzędzi.

- Redaktorzy lub edytorzy naukowych pism.

- Osoby zainteresowane rozwojem kompetencji prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań.

- Badacze zainteresowani rozwojem kompetencji rozszerzania sieci swoich naukowych kontaktów.

PROGRAM

1. Narzędzia ułatwiające pracę naukową.

• Proces pisania tekstów naukowych.

• Przegląd najważniejszych menadżerów bibliografii.

• Zotero i Citavi – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnych programów.

• Narzędzia zarządzania notatkami i definicjami.

• Analiza danych i tekstu.

• Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne.

• Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.

• Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.

• Mapy myśli i diagramy. Wizualizacja na etapie konceptualizacji badań.

• Wizualizacja danych ilościowych – Datawrapper i RAW.

• Gephi, Palladio – wizualizowanie sieci i relacji.

• Narzędzia do tworzenia infografik oraz prezentacji.

2. Internet jako medium komunikacji naukowej.

• Charakterystyka Google Scholar; po co jest potrzebna widoczność w tymserwisie?

• Liczba cytowań i indeks Hirscha.

• Jak poprawnie używać Google Scholar i sprawdzić czy prace są w nim widoczne?

• „Publish or Perish”.

• Academic Social Networking Services – funkcje, zalety i wady używania.

3. Internet jako źródło informacji w badaniach naukowych.

• Czym są naukowe serwisy wyszukiwawcze? Charakterystyka, typologia, przykłady.

• Rodzaje zasobów naukowych – typologia.

• Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji (artykuły, czasopisma, doktoraty, książki, referaty, sprawozdania itp.).

• Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

4. Bonus – narzędzia zarządzania zespołem projektowym.

• Krótki przegląd narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie zespołami.

• ASANA – omówienie konkretnego narzędzia.

Prelegent:

Doktor socjologii; Prodziekan ds. Nauki oraz adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Autor kilku monografii naukowych;
publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.